arrow_drop_up arrow_drop_down
15 januari 2018 

Hoe lang duurt burn-out? Over energieverbruik en energieopbouw

Hoe lang duurt burn-out? Het is een vraag die veel mensen met een burn-out zich stellen. Zij die het zelf niet hebben, begrijpen dan weer niet waarom het zo lang duurt. Het heeft allemaal te maken met energieverbruik en energieopbouw, burn-out is namelijk een energiestoornis. Het is bovendien veel complexer dan het lijkt dus een boeiend thema om een volledige blog aan te wijden, dachten we. Onze ambitie? Dat er na het lezen hiervan meer begrip komt voor het soms trage herstelproces bij burn-out. Dus: hoe lang duurt burn-out nu werkelijk?

Burn-out, een energiestoornis

Het is verkeerd om te denken dat een burn-out een ziekte is. Bij burn-out ervaart het lichaam lange tijd een dusdanige disbalans tussen energieverlies en energieopbouw, dat het lichaam opbrandt. Mensen die burn-out gaan, zijn lange tijd over hun grenzen gegaan door té veel energie te verbruiken en té weinig energie op te bouwen.

Voldoende rust en slaap van goede kwaliteit zijn noodzakelijk om te herstellen van inspanningen van de (werk)dag. Het is de voorwaarde om goed te functioneren de dag daarop. Als de normale rust en slaap niet meer volstaan om volledig te herstellen van de geleverde inspanning, dan ben je overbelast. Het lichaam geeft wel signalen over de toenemende vermoeidheid en overbelasting, maar die worden vaak genegeerd.

hoe lang duurt burn-out

Herstelschuld: wanneer je ondanks energietekort toch blijft doorgaan

Wanneer je, ondanks je vermoeidheid, toch hard blijft doorwerken, krijgt je lichaam te weinig kans om te herstellen. Zo groeit een ‘herstelschuld’. Je energievoorraad wordt dan onvoldoende aangevuld en als oplossing voor je vermoeidheid gaat het stress-systeem automatisch nog harder werken, om je lichaam van de nodige energie te voorzien. Het is als het ware een ‘noodaggregaat’ die in werking treedt. Je herkent het wel: eerst was je moe en opeens voel je je opnieuw energiek.

En alhoewel je dit niet als stress ervaart, is dit voor je lichaam wel degelijk een stressreactie. Door de inwerkingtreding van de ‘noodaggregaat’ ontstaan er veranderingen in fysiologische systemen. Om de overvloed aan stresshormonen te kunnen verwerken, beginnen sommige organen zich namelijk aan te passen. Sommige delen van onze hersenen raken zó bezet door de stresshormonen, dat ze hun normale functies niet goed meer kunnen uitoefenen. Onder andere de hippocampus, die een rol speelt bij het verwerken van nieuwe informatie en het verlagen van de cortisolspiegel na stressvolle ervaringen, wordt kleiner en minder gevoelig.

De klachten en symptomen kunnen variëren van concentratie- of geheugenproblemen, emoties, falen van het immuunsysteem tot hart- of spijsverteringsklachten. In deze fase is er meer nodig dan rust alleen om het tij te keren. Raadpleeg hier onze lijst met 48 burn-out symptomen.

hoe lang duurt burn-out

Tot burn-out toeslaat

Dit proces houdt zichzelf gaande, als een vicieuze cirkel.  Je gaat door tot het stressmechanisme zélf plat valt: ‘plotseling’ gaat het niet meer. Je bent emotioneel volkomen van de kaart, kan 12 uur slapen zónder te herstellen, een boek of tijdschrift lezen is onmogelijk en simpele dingen als boodschappen doen worden een te grote opgave.

De ervaring leert dat herstel voor mensen die deze omslag hebben bereikt onevenredig veel langer duurt dan voor mensen die nog (net) niet zijn gedecompenseerd, ook al zijn ze het omslagpunt heel dicht genaderd. Eens je in die burn-out belandt, is het maar de vraag: hoe lang duurt burn-out? En wanneer kan je opnieuw zeggen dat je uit je burn-out bent?

Hoe lang duurt burn-out?

Het is heel afhankelijk van persoon tot persoon, maar eigenlijk mag je ervan uitgaan dat het herstel ongeveer evenredig loopt met de periode dat je over je grenzen ging. Hoe langer je in “herstelschuld” hebt geleefd, hoe langer het herstelproces duurt.

Van energieverbruik naar energieopbouw

Om van  stressklachten af te komen, moet het lichaam, dat een tijdlang alleen maar gericht was op energieverbruik, weer leren om energie op te bouwen. Zorg ervoor dat de neurohormonale balans hersteld wordt zodat de sympathicus en de parasympathicus elkaar opnieuw op een gezonde manier kunnen afwisselen.

De sympathicus en de parasympathicus zijn twee regelsystemen van het autonome zenuwstelsel, met elk een tegengestelde werking:

  • De sympathicus (het gaspedaal van je lichaam) is het deel dat geactiveerd wordt bij stress en ons aanzet tot ACTIE zoals vechten, vluchten of presteren. Je bloeddruk stijgt, je hartslag stijgt, je gaat sneller ademen, er gaat meer bloed naar de been-, arm- en schouderspieren.
  • De parasympathicus (het rempedaal en de ‘acculader’ van je lichaam) is de tegenhanger van de sympathicus, en is verantwoordelijk voor HERSTEL, reparatie, opbouw en lichamelijke ontspanning. Je bloeddruk daalt, je hartslag daalt en je ademhaling wordt rustiger. Het is dus belangrijk dat de parasympaticus goed werkt na een stresssituatie om de nodige rust terug te winnen.

Als je gezond bent en je zenuwstelsel is in balans, dan zijn je ‘actie’ en ‘herstel’ goed in evenwicht. Bij de inwerkingtreding van de ‘noodaggregaat’ wordt de sympathicus echter te vaak en te lang (onbewust!) ingeschakeld. Hierdoor kan je hem niet meer uitschakelen. Tegelijkertijd wordt de parasympathicus te vaak uitgeschakeld, waardoor die onvoldoende tegengewicht kan bieden.

Je autonome zenuwstelsel staat niet onder invloed van je wil dus je kan er geen invloed op uitoefenen. Hoe je je best ook doet om de stress van je af te schudden, je blijft je gehaast en opgefokt voelen.

Technieken voor burn-out herstel

Het is dus de kunst om de sympathicus tot rust te brengen, waardoor je naar een authentieke rust kan zakken die noodzakelijk is om te kunnen herstellen. Dit kan door afwisseling van (lichte) inspanning en ontspanning. Effectieve manieren om te ontspannen zijn:

  • Massages,  bijvoorbeeld shiatsu omdat daar actief op de ortho/para switch van het autonoom zenuwstelsel gewerkt wordt
  • Yoga, meditatie
  • Een half uur per dag gaan wandelen, bij voorkeur in een natuurlijke omgeving
  • Jouw voedingspatroon aanpassen door stresserende voedingsmiddelen te elimineren (Lees hier meer over voeding bij burn-out)
  • Bij uitbreiding: dingen die je graag doet, waardoor je uit je hoofd komt
  • Tot rust komen in een prikkelvrije ruimte

hoe lang duurt burn-out

Pas als iemand door wérkelijk herstel opnieuw voldoende draagkracht heeft opgebouwd, is het aangewezen dat ook de factoren die tot de burn-out geleid hebben, nader worden bekeken.

Zoals jouw carrière. Lag jouw job mee aan de basis van jouw burn-out? Ga dan na jouw herstel aan de slag!

Haal energie uit je job

Hoeveel energie krijg jij van je werk?  Passion for Work heeft het programma  In 5 stappen weten wat ik wil  ontwikkeld om jou inzicht te geven in jouw energiegevers en jouw energieverliezers. Dit programma komt in aanmerking voor loopbaancheques. Hierdoor krijg je 8 coaching-uren voor €80 (werkelijke waarde is €1100, Vlaamse subsidie).

Beter voorkomen dan genezen

Voel je dat je afstevent op een burn-out? Grijp tijdig in. En voorkom zo een burn-out.

 

Over de schrijver
Elke Vermeire is een orthomoleculaire natuurvoedingsdeskundige die zich gespecialiseerd heeft in eigentijdse gezondheidsklachten zoals vermoeidheid, darmproblematiek, suikerverslaving, overgewicht en lifestyleziektes als diabetes. Ze is auteur van het boek "Geluk in je Buik", richtte haar eigen glutenvrije bakkerij Bite and Boost op (waar ze spirulina granola en - crackers produceert) en ontwikkelt online voedingsprogramma's om mensen op een laagdrempelige manier te begeleiden naar een betere gezondheid.
Reactie plaatsen

Phoenix WebsitePhoenix Website